Flower icon

Policy Om Personuppgifter

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Dataskydd är viktigt för Noa Noa och vi vill att du ska veta hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har Noa Noa ansvaret för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Noa Noa

Krogenbergvej 15A, Nyrupgaard
3490 Kvistgaard
Danmark

CVR nr. 60746214

 

Var lagrar vi dina uppgifter?
Den information som du lämnar till oss stannar hos Noa Noa.
Vi vidarebefordrar, säljer eller utbyter inte dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring utanför Noa Noa.
Personuppgifter som lämnas till tredje part används endast för att hjälpa dig.

 

Dina rättigheter:

Du har rätt att få veta:
Du har alltid rätt att få veta vilken personuppgifter vi har registrerat om dig. Kontakta Noa Noas kundtjänst så skickar vi information till dig.

Du har rätt att ändra dina personuppgifter:
Om dina uppgifter är felaktiga har du alltid rätt att be att vi ändrar dem.
Om du är medlem i Noa Noa Society och får våra nyhetsbrev kan du alltid gå in och ändra dina personuppgifter.

Du har rätt att radera dina personuppgifter:
Du kan när som helst radera de personuppgifter som Noa Noa använder utom i följande situationer:

* Du har en öppen beställning som ännu inte levereras eller om endast en del av beställningen levererats.
* Du har ett olöst ärende hos kundtjänst
* Du har en skuld eller ett tillgodohavande hos Noa Noa, oavsett betalningsmetod
* Du har missbrukat eller misstänks ha missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
* Din skuld överförs till tredje part inom de senaste tre åren eller inom ett år för avlidna kunder
* Om du har gjort ett köp behåller vi din information beroende på redovisningsreglerna i samband med din transaktion
* Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna.

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring:
Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser för direktmarknadsföring.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

* Följ instruktionerna i det individuella marknadsföringsmeddelandet
* Genom att ändra inställningarna i Noa Noa Society eller avregistrera dig för nyhetsbrevet.

Du har rätt till begränsad användning:
Du har alltid rätt att begära begränsad användning av dina personuppgifter hos Noa Noa under dessa omständigheter:

* Om du motsätter dig någon användning som grundar sig på Noa Noas legitima intressen, måste Noa Noa begränsa all användning av sådana personuppgifter, samtidigt som våra legitima intressen går före dina intressen.
* Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, måste Noa Noa begränsa all användning av sådan information medan du kontrollerar att dina personuppgifter är riktiga.
* Om behandlingen är felaktig kan du motsätta dig att vi raderar dina personuppgifter och istället begära begränsad användning av dina personuppgifter.
* Om Noa Noa inte längre behöver dina personuppgifter, men de krävs på grund av gällande lagstiftning.

Hur kan du utöva dina rättigheter?   
För oss är dataskydd mycket viktigt därför hanterar vår kundtjänst alltid dina förfrågningar enligt dina ovanstående rättigheter.

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Noa Noa behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt ska du kontakta kundtjänst. Du har också möjlighet att vända dig till danska Datatillsynet.

Uppdateringar av vår integritetspolicy:
Det kan hända att vi uppdaterar vår integritetspolicy som styr hanteringen av personuppgifter. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

 

WEBBSHOP

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp i Noa Noas webbshop när vi hanterar dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skickar meddelanden om leveransstatus eller eventuella leveransproblem. 

Vi använder dina personuppgifter för att administrera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera produktklagomål och produktgarantier.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och säkerställa att du är myndig och får handla online och för att bekräfta din adress för externa samarbetspartners. 

Vi vill erbjuda dig olika betalningssätt och gör därför analyser, till exempel om betalningshistorik och kreditvärdighet, för att ta reda på vilka betalningsalternativ du kan välja. 

Vilka typer av personuppgifter använder vi?
Vi använder följande kategorier av personuppgifter:

* Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer                                                                 
* Betalningsinformation och betalningshistorik
* Kreditinformation
* Orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter, som vidarebefordras till tredje part, används endast för att tillhandahålla de ovannämnda tjänsterna för att företag ska kunna kontrollera din adress, kommunikationsbyråer ska kunna skicka din orderbekräftelse och att lager och distributörer kan leverera din beställning. Betalningsleverantörer för din betalning. Kreditvärderingsinstitut för kontroll av ID och kreditvärdighet samt inkassobolag.

Notera att många av dessa företag som får information har en oberoende rättighet eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Vilken laglig rätt har vi att använda dina personuppgifter?
Användningen av dina personuppgifter är en förutsättning för att Noa Noa ska kunna erbjuda dig vår kundtjänst, administration och leverera dina produkter.

Hur länge behåller vi din information?
Vi behåller din information så länge som du är aktiv kund.

Automatiserade beslutsprocesser:
När du ansöker om kredit som betalningsmetod gör vi automatiskt en kreditupplysning. Din ansökan kommer att avvisas eller godkännas baserat på den här kreditupplysningen. Om du inte håller med om beslutet är du välkommen att kontakta Noa Noa.

 

DIREKTMARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig erbjudanden och nyheter via e-post.

Vilka typer av personuppgifter använder vi?
Vi använder följande kategorier av personuppgifter:

* Namn
* Adress    
* Land
* Ålder
* Köphistorik                     
* Hur du har använt och klickat på vår webbplats

Om du är medlem i Noa Noa Society (anmält dig till vårt nyhetsbrev) använder vi även dina personuppgifter som du har lämnat i samband att du anmälde dig, till exempel:

* Kontaktuppgifter som namn och e-postadress
* Telefonnummer, adress och postnummer (om du väljer att informera om det)             
* Om du vill ha nyheter om Noa Noa miniature (om du väljer att informera om det)
* Kön (om du väljer att informera det)
* Land
* Vilka av våra fysiska butiker du föredrar (om du väljer att informera det)

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Information som vidarebefordras till tredje part används endast för att ge dig service samt av mediebyråer och tekniska leverantörer vid distributionen av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

Vi distribuerar, säljer eller utbyter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring utanför Noa Noa.

Vilken laglig rätt har vi att använda dina personuppgifter?
Användningen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke när du accepterar direktmarknadsföring.

Din rätt att återkalla ditt samtycke:
Du har rätt att när som helst att återkalla ditt samtycke för användning av dina personuppgifter och för direktmarknadsföring.
Om du väljer att återkalla ditt samtycke, kan Noa Noa inte längre skicka dig direktmarknadsföring eller information baserat på ditt samtycke.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

* Följa instruktionerna i varje marknadsföringskampanj, som till exempel ett nyhetsbrev
* Genom att redigera inställningarna för ditt nyhetsbrev

Hur länge behåller vi din information?
Vi behåller din information så länge som du är aktiv medlem i Noa Noa Society, dvs. prenumererar på våra nyhetsbrev.

När ditt medlemskap upphör kommer din information att raderas.

KUNDSERVICE

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, hantera klagomål och garantier för produkter och för att ge dig teknisk support via e-post, telefon och sociala medier.

Vi använder även dina personuppgifter för att kontakta dig om ett problem med din beställning uppstår.

Vilka typer av personuppgifter använder vi?
Vi använder all information du ger oss, inklusive följande kategorier:

* Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* Födelsedatum
* Betalningsinformation och betalningshistorik
* Kreditinformation
* Beställningsuppgifter
* Konto eller medlemsnummer
* All korrespondens avseende alla ärenden

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifter som överlämnas till tredje part används endast i syfte att ge dig service på så sätt som beskrivs ovan.

Vilken rätt har vi att använda dina personuppgifter?
Användningen av dina personuppgifter baseras på Noa Noas legitima intressen.

Hur länge behåller vi din information?

Vi lagrar din webborder i 2 år på grund av reklamationsrätten.

Din rätt att motsätta dig användningen av personuppgifter som baseras på legitima intressen: 
Du har rätt att motsätta dig användningen av dina personuppgifter som baseras på Noa Noas legitima intressen. Noa Noa kommer inte att fortsätta att använda dina personuppgifter, om vi inte har ett giltigt skäl till att använda dem, som strider mot dina önskemål och rättigheter och/eller på grundval av gällande lagstiftning.

 

 

 

TÄVLINGAR

 

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter när du deltar i tävlingar. Den här informationen används av Noa Noa för att kontakta deltagare om tävlingen, före och efter en händelse, för att identifiera alla deltagare, kontrollera deltagarnas ålder, kontakta vinnarna, för uppföljning och för att leverera priser.

Vilka typer av personuppgifter använder vi?
Vi använder följande kategorier av personuppgifter:

* Kontaktuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* Ålder (om det krävs)
* Information som skickas in i samband med tävlingen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Information som vidarebefordras till tredje part används endast för att erbjuda dig ovannämnda tjänster och av transportörer för att leverera dina priser.

Vilken laglig rätt har vi till att behandla dina personuppgifter?
Användningen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke när du väljer att delta i en tävling.

Din rätt att återkalla ditt samtycke:
Du har rätt att när som helst att återkalla ditt samtycke för användning av dina personuppgifter. Om du gör det kan Noa Noa inte erbjuda dig ovanstående tjänster.

Hur länge behåller vi din information?
Vi lagrar dina personuppgifter i 45 dagar efter tävlingens slut.

 

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder information för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för alla våra kunder. För detta syfte analyserar vi inte din information på individnivå, utan all användning baseras på pseudonymiserade data.

Det omfattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga.

Analyserna används också för att utveckla och ständigt förbättra det logistiska flödet av varor för att förutse inköp, lagernivåer och leveranser samt vår resurskapacitet ur hållbarhetssynpunkt genom effektivisering av beställningsprocessen och planeringen av leveranser.

Vi använder dessutom informationen för planering och etableringen av eventuella nya butiker och för att förbättra vårt sortiment.

Vilka typer av personuppgifter använder vi?
Vi använder följande kategorier av dina personuppgifter om du har valt att lämna dem till oss:

* kundnummer
* födelsedatum
* kön
* land

Vi använder följande kategorier av personuppgifter om du har gjort en beställning:

* Beställningshistorik
* Leveransinformation
* Betalningshistorik

Vi använder också följande kategorier av personuppgifter som är relaterade till cookies:

* Klick-historik
* Navigerings- och surfhistorik

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifter som överlämnas till tredje part används endast i syfte att ge dig service på så sätt som beskrivs ovan. Vi använder webbanalysbyråer för att analysera våra kunders onlineaktiviteter på en övergripande nivå.

Vilken laglig rätt har vi att använda dina personuppgifter?
Användningen av dina personuppgifter för att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter baseras på vårt legitima intresse.

Din rätt att motsätta dig användning av dina personuppgifter:
Du har rätt att motsätta dig användningen av dina personuppgifter som bygger på Noa Noas legitima intresse genom att kontakta kundtjänst. Då kommer dina uppgifter att raderas och vi kommer inte längre kunna erbjuda dig våra tjänster.

 

JURIDISKA FÖRPLIKTELSER

 

Därför använder vi dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser på grund av lagstiftning, domstolsbeslut och myndighetsbeslut.
Detta omfattar användningen av dina personuppgifter för insamling och kontroll av redovisningsinformation i enlighet med redovisningsreglerna.

Vi använder dessa typer av personuppgifter

Vi använder följande kategorier för personuppgifter:

* Kundnummer
* Ordernummer                                                                                 
* Namn
* Postadress
* Transaktionsbelopp* Transaktionsdatum

Dessa har tillgång till dina personuppgifter.
Din information kommer att delas inom Noa Noa.
Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som erbjuder redovisningssystem.

Vi har laglig rätt att använda dina personuppgifter
Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att Noa Noa ska kunna uppfylla sina lagstadgade förpliktelser.

Så länge behåller vi din information                     

Vi lagrar din information i enlighet med dansk redovisningslagstiftning.

 

COOKIES

 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobilenhet från vilken information hämtas vid efterföljande besök. Om du använder våra tjänster antar vi att du godkänner användningen av cookies.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att till exempel spara dina favoritprodukter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Information som vidarebefordras till tredje part används bara för att erbjuda dig ovanstående tjänster, av analysverktyg för att samla in statistik för att optimera vår webbplats och för att presentera relevant material.

Hur länge behåller vi din information?
Noa Noa lagrar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt ta bort cookies från din dator eller mobilenhet i din webbläsare. Se hur du hanterar och raderar cookies med hjälp av din webbläsare. Du kan välja att inaktivera cookies eller ta emot ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobilenhet. Observera att du inte kan använda alla funktioner om du väljer att inaktivera cookies.