Flower icon

Dine personlige oplysninger

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Databeskyttelse har høj prioritet hos Noa Noa og vi ønsker at være åbne omkring hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
I henhold til databeskyttelsesloven er Noa Noa ansvarlig for de personlige oplysninger du giver os.

Noa Noa
Krogenbergvej 15A, Nyrupgaard
3490 Kvistgaard
Danmark

CVR nr. 60746214

 

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
Dine oplysninger bevares inden for Noa Noa.
Vi formidler, sælger eller udveksler ikke dine personlige oplysninger til trediepart med henblik på markedsføring uden for Noa Noa.
Personlige oplysninger som videregives til trediepart, anvendes kun til at betjene dig.


DINE RETTIGHEDER

Du har ret til adgang:
Du kan altid få oplyst hvilke personlige oplysninger, vi har registreret om dig. Kontakt Noa Noas kundeservice, og vi sender dig dine oplysninger.

Du har ret til at ændre dine personlige oplysninger:
Hvis dine oplysninger er ukorrekte, har du altid ret til at få dem ændret.
Er du society medlem og modtager vores nyhedsbreve, kan du altid selv gå ind og rette dine personlige oplysninger.

Du har ret til at få slettet dine personlige oplysninger:
Du kan til enhver tid få slettet de personlige oplysninger som Noa Noa benytter, undtagen i følgende situationer:

*Du har en åben bestilling som endnu ikke eller kun delvist afsendt.

*Du har en uafklaret sag hos kundeservice

*Du har et økonomisk mellemværende med Noa Noa uanset betalingsmåde

*Du har misbrugt, eller er under mistanke for at have misbrugt vores serviceydelser inden for de seneste 4 år

*Din gæld er videresolgt til trediepart indenfor de seneste 3 år eller inden for et år for afdøde kunder

*Hvis du har foretaget køb, beholder vi dine oplysninger, af hensyn til bogføringsreglerne, i forbindelse med din transaktion

*Din kreditansøgning er blevet afvist indenfor de seneste 3 måneder.

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

* Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
* Ved at redigere indstillingerne for Noa Noa Society eller afmelde nyhedsbrevet.

Du har ret til begrænset anvendelse:
Du har altid ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Noa Noa under disse omstændigheder:

*Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Noa Noas retmæssige interesser, skal Noa Noa begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
*Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal NOA NOA begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
*Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
*Hvis Noa Noa ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?   
Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder.

Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed: 
Hvis du mener, at Noa Noa behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

 
ONLINE SHOP

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger til at administrere dit onlinekøb hos Noa Noa, når vi skal behandle dine bestillinger og returneringer via vores onlinetjenester og sende dig meddelelser om leveringsstatus eller eventuelle leveringsproblemer med dine varer. 

Vi anvender dine personlige oplysninger til at administrere dine betalinger.
Vi anvender også dine oplysninger til at håndtere produktklager og produktgarantier.
Dine personlige oplysninger anvendes til at identificere dig og sikre, at du er myndig og må shoppe online og til at bekræfte din adresse over for eksterne partnere. 
Vi ønsker at tilbyde dig forskellige betalingsmåder og foretager derfor en analyse, herunder af din betalingshistorik og kreditvurderinger, for at finde frem til, hvilke betalingsmåder du kan vælge. 

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

* Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* Betalingsoplysninger og betalingshistorik
* Kreditoplysninger
* Ordreoplysninger

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine personlige oplysninger, som videresendes til tredjepart, anvendes kun til at tilbyde dig ovennævnte tjenester, til at virksomheder kan få bekræftet din adresse, kommunikationsbureauer kan sende din ordrebekræftelse, og at lager og distributører kan udføre levering af din bestilling. Udbydere af betalingsservice for din betaling. Kreditvurderingsbureauer for tjek af ID og kreditværdighed samt gældsinddrivelsescentre.

Vær opmærksom på, at mange af disse modtagerfirmaer har en uafhængig ret eller forpligtelse til at behandle dine personlige data.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at Noa Noa kan yde dig den rette kundeservice, administration og levering af dine produkter.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er aktiv kunde.

Automatiserede beslutningsprocesser:
Når du ansøger om kredit som betalingsmåde, udfører vi en automatiseret kreditvurdering. Din ansøgning vil blive afslået eller godkendt på baggrund af denne vurdering. Er du uenig i beslutningen, er du velkommen til at kontakte Noa Noa.


DIREKTE MARKEDSFØRING

Hvorfor bruger vi dine personlige oplysninger?
Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig kampagnetilbud og nyheder via mail.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

* Navn 
* Adresse 
* Land
* Alder
* Købshistorik 
* Hvordan du har navigeret og klikket på vores hjemmeside

Hvis du er Noa Noa society-medlem (skrevet op til vores nyhedsbrev), anvender vi også dine personlige oplysninger, som du har givet i forbindelse med opskrivningen, herunder:

* Kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse
* Telefonnummer, adresse og postnummer (hvis du vælger at oplyse det)
* Om du ønsker nyt om Noa Noa miniature (hvis du vælger at oplyse det)
* Køn (hvis du vælger at oplyse det)
* Land
* Hvilken af vores fysiske butikker du foretrækker (hvis du vælger at oplyse det)

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun for at servicere dig, af mediebureauer og tekniske leverandører ved distribution af fysisk og digital direkte markedsføring. 

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Noa Noa.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger og i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du vælger det, kan Noa Noa ikke længere sende dig direkte markedsføringstilbud eller information baseret på dit samtykke.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

* Ved at følge instruksen i hvert enkelt markedsføringsopslag, som fx et nyhedsbrev.
* Ved at redigere indstillingerne for dit nyhedsbrev

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du er aktivt medlem af Noa Noa Society, dvs tilmeldt vores nyhedsmails.

Når dit medlemsskab ophører, slettes dine oplysninger.


KUNDESERVICE

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger til at administrere dine forespørgsler, håndtere klager og garantisager for produkter og teknisk support via e-mail, telefonisk og via de sociale medier.
Vi anvender også dine personlige oplysninger til at kontakte dig, hvis der opstår et problem med din bestilling.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender alle de oplysninger, du giver os, herunder følgende kategorier:

* Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* Fødselsdato
* Betalingsoplysninger og betalingshistorik
* Kreditoplysninger
* Ordreoplysninger
* Konto- eller medlemsnummer
* Al korrespondance om en eventuel sag

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun med det formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

Hvilken ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på Noa Noas retmæssige interesser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine webordre i 2 år i henhold til reklamationsretten.

Din ret til at modsætte dig anvendelse af personlige oplysninger baseret på retmæssige interesser: 
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Noa Noas retmæssige interesser. Noa Noa fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

 

 

 

KONKURRENCER

 

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine oplysninger, når du deltager i konkurrencer. Personlige oplysninger anvendes af Noa Noa til at kontakte deltagerne omkring konkurrencen, før og efter en begivenhed, for at identificere konkurrencedeltagerne, tjekke deltagernes alder, til at kontakte vinderne og til at levere og følge op på levering af præmier.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

* Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* Alder (hvis det skal oplyses)
* Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendt til tredjepart anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester og af transportører til levering af dine præmier.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at behandle dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger. Hvis du gør det, kan Noa Noa ikke tilbyde dig de ovennævnte tjenester.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine personlige oplysninger i 45 dage, efter konkurrencen er slut.

 

 

UDVIKLING OG FORBEDRING

Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer til alle vores kunder. Til dette formål analyserer vi ikke dine oplysninger på individuelt niveau – al anvendelse vil være baseret på pseudonymiseret data.

Dette omfatter analyser for at gøre vores tjenester mere brugervenlige.

Analysen anvendes også til at udvikle og konstant forbedre den logistiske strøm af varer til at forudbestemme køb, lagerbeholdning og leveringer samt vores ressourcekapacitet set ud fra et bæredygtighedssynspunkt ved effektivisering af bestillinger og planlægning af leveringer.

Derudover anvender vi oplysningerne til planlægning af etablering af evt. nye butikker forbedring af vores produktsortiment.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af dine personlige oplysninger, hvis du har valgt at oplyse dem til os:

* kundenummer
* fødselsdato
* køn
* land

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger, hvis du har foretaget en bestilling:

* ordrehistorik
* leveringsoplysninger
* betalingshistorik

Vi anvender også følgende kategorier af personlige oplysninger, der er forbundet med cookies:

* klik-historik
* navigations- og browsinghistorik

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun med det formål at betjene dig som beskrevet ovenfor. Vi bruger webanalysebureauer til at analysere vores kunders adfærd online på et overordnet niveau.

Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger, så vi kan udvikle og forbedre vores tjenester og produkter, er baseret på vores retmæssige interesse.

Din ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, som er baseret på Noa Noas retmæssige interesse, ved at kontakte kundeservice. Dernæst vil dine oplysninger blive slettet, og vi vil ikke længere kunne tilbyde dig vores tjenester.

LOVMÆSSIGE FORPLIGTELSER

 

Derfor anvender vi dine personlige oplysninger
Vi anvender dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger.

Dette omfatter brugen af dine personlige oplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

Disse typer af personlige oplysninger anvender vi
Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger:
* kundenummer
* ordrenummer
* navn
* postadresse
* transaktionsbeløb
* transaktionsdato

Disse har adgang til dine personlige oplysninger
Dine oplysninger bliver delt inden for Noa Noa.

Vi deler dine personlige oplysninger med IT-virksomheder, der tilbyder regnskabssystemer.

Vi har lovmæssig ret til at anvende dine personlige oplysninger
Anvendelsen af dine personlige oplysninger er nødvendig, for at Noa Noa skal kunne opfylde sine lovmæssige forpligtelser.

Så længe opbevarer vi dine oplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

 

COOKIES

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer eller mobilenhed, hvorfra der hentes oplysninger ved efterfølgende besøg. 

Hvis du benytter dig af vores tjenester, antager vi, at du accepterer brugen af cookies.

 
Hvordan bruger vi cookies?
Vi anvender cookies til eksempelvis at gemme dine favoritprodukter.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger, som videresendes til tredjepart, anvendes kun til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester, af analyseværktøj til indsamling af statistik til optimering af vores hjemmeside og til at præsentere dig for relevant materiale.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Noa Noa opbevarer ikke dine personlige oplysninger. Du kan nemt slette cookies fra din computer eller mobile enhed via din browser. Se, hvordan du håndterer og sletter cookies, under hjælpefunktionen i din browser. Du kan vælge at deaktivere cookies eller modtage en besked, hver gang en ny cookie sendes til din computer eller mobile enhed. Bemærk, at du ikke kan benytte og drage fordel af alle funktionerne, hvis du vælger at deaktivere cookies.