Flower icon

Policy Om Personuppgifter

Här följer en redogörelse för hur Noa Noa ApS ("Företaget") använder de personuppgifter som du tillhandahåller när du besöker Företagets webbplats och använder webbplatsens olika tjänster. Genom att använda och besöka denna webbplats godkänner du följande villkor.

Insamling av personuppgifter

Du kommer alltid att informeras på förhand om insamling av personuppgifter som berör dig. De personuppgifter vi samlar in kan t.ex. omfatta ditt namn, din e-postadress, din hemadress och liknande identifierande information liksom även information om dina olika inköp.

Vad används uppgifterna till?

Det är upp till dig om du vill upplysa oss om dina personuppgifter.  Vi samlar in identifierbara personuppgifter för att kunna erbjuda dig produkter, slutföra beställningar, registrera dig till tävlingar, administrera ditt medlemskap i Noa Noa Society, registrera dig till önskade tjänster och kunna skicka dig broschyrer och annan information om våra produkter och vårt företag. Dina data kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och i enlighet med gällande lagstiftning. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte längre önskar få e-postmeddelanden eller annan information från oss.

Kakfiler

För att använda vår webbplats krävs kakfiler (s.k. ”cookies). Se vår kakfilspolicy här.

Säkerhet

Företaget har implementerat skyddsåtgärder för att säkerställa att våra interna procedurer uppfyller kraven i vår säkerhetspolicy. Företaget strävar därför efter att skydda dina personuppgifter i både kvalitets- och integritetshänseende. Dina uppgifter sparas dock i okrypterat format.

Tillgång till dina personuppgifter m.m.

Du har rätt att få ta del av de uppgifter som Företaget har samlat in om dig, dock med vissa juridiska undantag. Du har även rätt att avböja insamling av personuppgifter och fortsatt hantering av dina personuppgifter. Du har även rätt att vid behov få dina personuppgifter korrigerade.

Länkar till andra webbplatser m.m.

På Företagets webbplats finns länkar till andra webbplatser eller integrerade webbplatser. Företaget är inte ansvarigt för innehållet på andra företags webbplatser eller deras praxis gällande insamling av personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du alltid läser aktuella policyer om personuppgiftsskydd och andra policyer för de webbplatser du besöker.

Ändringar av information eller annullering av tjänster m.m.

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter om dig i våra register, eller om du inte längre vill få meddelanden från oss alternativt har några frågor om ovanstående riktlinjer – kontakta vår support.